Kool Management & Advies BV:

ontwikkelt en organiseert duurzame huisvesting voor organisaties.

Werkwijze

Kool-Organisatie

Organisatiegericht huisvesten

Goede huisvesting wordt bepaald door een bepaalde benodigde functionaliteit. Kun je er goed mee werken? Nu en in de toekomst?
Om die vragen te kunnen beantwoorden moet je een steekhoudende visie hebben op de ontwikkeling van je organisatie en werkomgeving. Met een brede scope: fysiek, virtueel, sociaal en economisch.

Ik help opdrachtgevers dit op een relevante wijze boven water te krijgen. En consistent te vertalen in financierbaar beleid en haalbare planning.

Kool-Groei

Ruimte maken voor duurzame groei

Ik wil ‘ruimte maken voor duurzame groei’. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met ‘ombouwen’, van de organisatie en huisvesting, terwijl de winkel open is.
Als projectmanager of interimmanager zet ik met de opdrachtgever lijnen uit voor de transitie van de organisatiehuisvesting op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ik help een proces te organiseren en in te richten om tot planmatige uitvoering te komen.

Dit proces is idealiter stapsgewijs: visie op behoefte, idee van duurzame oplossingen in de tijd, functionele specificatie, kosten en tijd raming, organisatie van de verandering, definitie van projecten, voorbereiding, uitvoering en beheer.

 

Kool-Driving

Driving force

In opdrachten blijkt dat ik vaak sneller wil dan de organisatie of de besluitvormers kunnen bijbenen.
Dit is zo omdat ik dan denk dat die snelheid mogelijk is en we dan eerder de gewenste resultaten kunnen verzilveren. Maar aangezien een deel van de lering ontstaat in het proces van bezinning in de organisatie, hou ik wel rekening met de timing van de opdrachtgever.

Opdrachtgevers waarderen dat ik ze ‘achter de broek’ aan zit. Ze hebben zo’n ‘driving force’ nodig om in de complexiteit van organisatieverandering tot planmatige ontwikkeling en realisatie van huisvesting te komen. Ze vertrouwen mij: vanwege mijn kennis en ervaring, mijn doorzettingsvermogen en organisatietalent.

Opdrachtgevers

Nico Kool: “Ik help opdrachtgevers lijnen uit te zetten voor de ombouw van de organisatiehuisvesting op strategisch, tactisch en operationeel niveau.”

Opdrachtgevers tot nu: Alliade, Transavia, Talant, Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Evides, Veldhoen + Company, Interpolis, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Abvakabo, Shell, Hoenderloo Groep, ING Facilitair Bedrijf, Postbank, Woningstichting Harmelen, Bennekom Advies, De Hoven, Stellinghaven, Parnassia, Sonnevanck, Hogeschool van Utrecht, Haagse Hogeschool, PRC Bouwcentrum, Catharijne College Utrecht, HEMS Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol, Fokker Space & Systems, ENECO, VROM-DGVH, Gemeente Ede, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, AEGON Vakantieparken, NS Vastgoed, Postkantoren BV, Ministerie O&W, Ministerie VROM, NOVEM, Gemeente Utrecht en Medisch Centrum Berg en Bosch.

Kenmerkende opdrachten

2010 – 2015
Projectmanager bouw zorglocaties, Vastgoedadviseur (zorginstelling Alliade)

Resultaten: Ontwikkeling en projectmanagement van 2 grote bouwprojecten (ca € 60 miljoen) voor 500 cliënten (IBG en EMB). Aanbesteding zowel klassiek als UAV-GC.

Taakstelling:

Leidinggeven aan gebiedsontwikkelingen: Maartenswouden te Drachten en De Wissel te Beetsterzwaag incl. ontwikkelen en leiden van bouwprojecten t.b.v. dagbesteding, begeleiding en langdurig verblijf van gehandicapten (EMB, IBG). Adviseren over ontwikkeling vastgoedmanagement en –organisatie en portfolioplanning. Advies over ontwikkeling Alliade Service Centrum.

Kool-project-management

 

2009
Programmamanager Herhuisvesting Hoofdkantoor (Transavia)

Resultaten: samenhang in programma en besturing herhuisvesting en leiding aan voortgang herhuisvesting in een kritische periode (ca 5 mio).

Taakstelling:

Programmamanagement herhuisvesting hoofdkantoor en ontwikkeling Het Nieuwe Werken. Leidinggeven aan diverse deelprojecten voor gebouwinrichting, facilities, ICT-tools en organisatieontwikkeling ter voorbereiding op ingebruikneming gebouw Transport.

Kool-Herhuisvesting

2007 – 2008
Interim Hoofd afdeling Vastgoed & Techniek (zorginstelling Talant)

Resultaten: Leiding aan en transformatie van afdelingen Huisvesting en Onderhoud, advies over organisatie inrichting en beleid vastgoed, marktverkenning uitbesteding onderhoud

Taakstelling:

Leidinggeven aan afdelingen Huisvesting en Onderhoud en transformeren naar een vastgoedafdeling (van 35 naar 15 fte), onderzoeken uitbesteden onderhoud, beleidsontwikkeling huisvesting, diverse vastgoedtransacties en projecten.

Kool-Interim-management

2006
Interim Beleidsmedewerker Ruimte (deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek)

Resultaten: Verbetering comakership met centrale stedelijke diensten. Toekomstig ruimtelijk beleid zeker gesteld. Diverse ruimtelijke dossiers beheerd en afgehandeld. Advies over ontwikkeling afdeling Beheer en Ontwikkeling aanvaard.

Taakstelling:

Aansturen stedelijke diensten op het gebied van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, adviseren over verdere ontwikkeling sector Beleid & Ontwikkeling, uitvoering van lopende ruimtelijke dossiers (o.a. 10 bestemmingsplannen, div. art. 19-procedures, A13/16, Randstadrail, Schiebroek-Zuid), leidinggeven aan beleidsmedewerkers en projectleiders.

Kool-Organisatie-advies

Resultaten

Een goed functionerende en duurzame werkomgeving, kostenbeheersing in de exploitatie, rendement op geïnvesteerd vermogen en beperking van operationele en financiële risico’s. Dat zijn resultaten die ik boek door het organiseren en produceren van:

  • onderzoek en advies over organisatiegerichte huisvesting,
  • huisvestingsplannen en businesscases
  • huisvestingsprojecten
  • vastgoedorganisatie ontwikkeling.

Contact opnemen

Nico Kool2 web

Kool Management & Advies BV

Adres: Vikingstraat 5,
3284 BG Zuid-Beijerland
Telefoonnummer: +31 6 12027007
E-mail: nico@kool.nl
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/nicokool
KvK nummer: Rotterdam 11032294

Nico Kool

Nico heeft actuele kennis over huisvesting, ruimtelijke ordening, vastgoedmanagement en –financiering, bouwmanagement, aanbesteding van werken (ook UAV-GC). Door zijn opleiding en ervaring heeft hij ook expertise in organisatieontwikkeling en verandermanagement ontwikkeld.

Zijn leidinggevende stijl is strategisch, activerend en coachend; zijn aanpak is methodisch en doortastend. Hij heeft huisvestings- en bouwprojecten geleid, adviesopdrachten uitgevoerd, opleidingen verzorgt en als interimmanager huisvestingsafdelingen geleid en ontwikkeld. Recent herontwikkelde hij twee grote gezondheidszorgterreinen.

Heeft u momenteel een zo’n vraag lopen? Wilt u eens van gedachten wisselen? Bel of mail, Nico neemt snel contact met u op.

Mail naar Nico

Naam (vereiste)

Email (vereiste)

Vraag/ bericht

Om spam te voorkomen vragen ik u de
onderstaande code over te typen.

captcha